Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uk~ntlig~ m~dd~i~ls~r ror norsk tisk~rib~drift"

Transkript

1 Ukntlig mddlsr rr nrsk tiskribdrift fratiskridirktørn 11 aargang Onsdag 27 ktber 1920 Nr. 43 iset til eksprt maal, slgt til Herøy: uken ptat 2930 maal, hvrav nr$k fis(rir. sildl]'efabriker maal, herme- levert sildljefabrik 2767, hermetikfabrik 90, agn 73, pris 11/50. 3 nye smaastæng.. Uken ktber. tikfabriker 7297 maal g: saltet til alt pfisket inden fylket maal, hvrav saltet handelsvare 8052 tønder, Fet s l d fs k eter fremdeles lke handelsvare tønder mt lf]r slgt. sildljefabrik maal, slgt hersmaat gngen bedring i fisket er henh.ldsvis metikfabrik 2590 maal, resten hjemmefrder heller ikke ngen usigt til. Det g i bruk g agn. sm.pfiskes er mest smaasild, sm ' f gaar til sildljefabrikerne. Hillesøy Aarets pfiskede parti er større end ttlgrammtr. i Trms fylke er i uken.ptat 930 ngensinde, mens det til handelsvare 1J00 gemakrelfisket fra Nrdsjøen. rriaal, hvrav saltet til handelsvare 180 saltede kvantum er mindre end tidli- Opslag 7. 25/10: Drgemakrei fra Nrdtdr., slgt tilsildljdabrik 700 maal gere naar undtages 1913, da der var sjøen: Fisket avsluttet med en samlet fangst av tønder, hvrav flekket g g til agn 100 maal Prisen var fr saltet tdr. 60 tønder rund saltet mak re. handelsvare 1220, fabfikvare 9 g D Ol r g em a k re fis k e t i -Nrd- til agn 16 kr. pr. lriaal. Her var ved sjøen ansees nu r avsluttet fr iaar. ukens slutning tilstede 4 ntbruk g sidste uke indkrn til Kristiansand Fetsildfisket:. 5 kjøpere. - Salangen er i uken p- 7 svenske fartøier med 1039 tønder Opslag 44. Trndhjem 23/10: Bjugn fisket 2000 maal, hvrav til fabrikvare flekket makrei. Prisen.var den samme lensmandsdistrikt: stæng sat. Opfisket 300 uken maal, intet sm nyt er iset. nt maal g resten til hjeminefr- sm tidligere, nemlig kr Kvalitet 4-5, pris alt pfisket inden fylket maal. heravantages bruk. \1 dette distrikt var der ved 0.70 g kr pr. fr henhlds,. iset maal, slgt sildljefabrik ukens slutning tilstede 10 landntbruk vis 2 - g 25 snurpentbruk.. hele Trms av 154 svenske g 4 nrske fartøier fylke er der iaar pfisket maal, ilandbragt tdr., hvrav hvrav saltet til handelsvare 3130 tdr. flekket g 60 tdr. rundsaltet. mt ifjr niaal.g 77434tdr. Br i sl ing fis k.e t. uken 16- Nrdlands fylke fiske des litt i 23 ktber blev der tilført. Stavanger Vikvaag i Vik, hvr der blev sat en brisling, smaasild, del slmaastæng, der blev ptat skjl. blandillg lm 1000 ' 'mssa. maal væsentlig til agn g hjemmefr- Prisen var henhldsvis kr. 9.00, 3.50, bruk, pris i15i---'2f kr. pr. maal g 3.50 pr. ' Herøy er i uken.ptat 2930 maal, K y s t mak re fis k et ansees nu hvrav levert til sildljefabrik 2767 fr det væsentlige sm slut fr iaar. maa, hermetikfahrik 90 g agn 73 sidste uke er anmeldt pfisket maal. Prisen var kr Der er kg!. makre. Til 23.ktber er der sat 3 nye smaa stæng. alt er i Nrd ialt anmeldt pfisket kg der lands fylke pfisket maal, hvr- efter en beregnitlg av 1 = 3 stk. av saltet til handelsvare'8052 tdr. mt utgjør stk. mt ifjr maal g tdr. ifjr, i 1918, Bjugn i Sør-Trøndelag er i uken 1917 g stk. i 1916 pfisket g iset til eksprt 300 maal, størrelse 4-5 streks, pris kr. pr. maal. llt er i fylket pfisket Brtningr. maal, hvrav saltet tdr. mt Fetsildfisket. ifjr 41 i46 maal g tdr. Lensmanden i Lebesby telegraerer Fr Namdalen g Møre fylke fre :' Sildekast frsøkt Strfjrden, Lanlig'ger ingen pgaver. frsidste uke, dersfird; Lebesby ingen fangst, resultatet endel smaasild, utsigterne slette endnu saa fisket er smaat. Fylkesmanden i Bdø telegraferer 23/10: F.r hele landet er der til 23 ktbr. Vik: Endel smaastæng Vikevaag megn. anmeldt ptat ? maal, hvrav ::, ;seilg til agn g hjem- 3 4 g 5. alt eriaar maal, hermetikfabrik 2782 maal, saltet handelsvare tønder. Fylkesmanden. Opslag 49. Trmsø 23/10: Hillesøy: Optat denne uke 930 maal, hvrav anvendt handelsvare 180 tønder, sildlje 700 g agn 100 maal. Pris handelsvare 12/20, fabrikvare 9 g agn 16 kr. maalet. Tilstede 4 bruk, 5 kjøpere. Salangen :Optat de11ne 'Uke 2000 maal, hvrav anvendt sildliefabrikker 1800 g hjemmefrbrilk 200 maal. Tilstede 10 landntbruk g 25 psentbruk. Fylkets parti ptat maal. hvrav anvendt 3130 tønder, sildljefabrikker 81488, hermetikfabrikker 540, hjemmefrbruk 1026 g agn 7581 maal. Fylkesmanden. Opslag 9. 25/10: Fetsildfisket : Til 23 ktber anmeldt pfisket maal fetsild, hvrav iset maal, slgt til sildliefabriker maal. hermetikfabrikker 7297 maal g saltet til handelsvare tønder mt ifir henhldsvis \tnlandsk flsl(rlr. Uken ktbr. Det svenske sildefiske i Skagerak hadde i uken ktber en fangst av 1172 hl. ntsild g valar garnild (1 val == 80 stk.) g ttalfangsten fra 22 august-23 ktber utgjør 5823 hl. ntsild, 4 hl. trawlsild g valar garnsild.

2 428 UKENTLGE MEDDELELSER,FOR,N0RSKF:SKEl1BEPRFT FRA :FSKERDREKTØREN, 27 ktber 1920 Det eng e l s k e s i l cl e f is k e fr Oversigt ver vindfrhldene ved den nrske kyst uken '17-23 ktber Varmuth-Lwestft var smaat i (Utdrag av de telegrafiske veirmeldinger til Gefysisk institut B.) første halvdel av uken, men det faldt Vindstyrken er angit i Beaufrts sjøskala fra meget gdt trsdag, da prisen var kt. 1,8 kt. 19 kt. ' 20 Ok, t. 21 kt. 22 kt.! 23 kt. -42 shilling pr. cran. Til 20 ktbr. Sta.tin 8 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg.,_ mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. erttaliangenpgiltil316076crans == mt til samme tid ifjr 240:977 cnins,. ' -- ' Det iaaf saltede kvantum er anslaat Færder fyr.... N 2 SSW l WSW 4 NW 2 N -3 WNW l til ca : tønqer,mt, L. ksø ffyr. NE 1:: 2 NNW l N l SSW l N l N l N 2, ster yl... Nb --1 ENE l ENE - t ESE LESE,_,,_A E 3 ifjr g ttaleksprten av iset sild ut- Utsire fyr... S 2 N 2 SW 2 SW 4 S 5 S. ':3 S 2 gjrde til 20 ktber kasser. Bulandet... NNE 2 SSE 4 SSW 6 S 6 S 5 5SE < 5 S 5 Paa grund av kulmangel_ e der in.d- Runde... SSE 2 SSE l ESE 4 SSW 2 S l SSE l S 2 ført kulratinering fr fiskeflaaten. Hustad.;... :... :.. ' NS- :' 1 W -,; 4 SW 2' Stille SE l SW 1 Flere trawlere har derfr sluttet fisket. fitran... SSW 4 Stille SSW 7 W 8 W 4 Stille SSW 3 Sørgjæsl.grl1e... -, l S, 3 SW 6 N 2 WNW 4 ESE 2 SE 3 Det hll and s k e s i de fis k e B' rønnøy... S 5 St'll 1 e hadde en ukefangst av tdr. g Myken... S 3 NW 2 S 9 W 5 NW 6 SSE l S 4 til 20 ktber er der ialt' ilandbragt Røst... ;.:... SW '2 SE 1 SW 9 WNW 8 N 2 Stille SW tønder mt ifjr tdr. Andenes.:..., SSW l NS 5 W 10 WNW 3 SSW 2- S l- Det ty s k e si de fis k e har til Gjesvær... W 4 SSW 51 S 5 S 51 Ș ' l W 41 SSW ' 4, Vardø... W 5 NS 4 S 5 S _ 5 SW 4 N 5 13 ktber et ilandbragt kvantum av tdr. mt ifjr tdr. berette hr. direktøren, at i september Sjøgjedde pund Cdtgrammtf. Det hllandske sildefiske. maaned ankm til AHna fiskerihavn Sild tyske fiskedampere, sm, lssede Makrei pund fersk sdøfisk til -en Rkke 51, »»» 8822» 58,816» tdtgtammtr » maaned). Den stre m:sætning i sep- Lang;e 33084» De engelske sildenskerier. ' Cpslag 4. 20/10: Fiskeriagent Jhnsen, fangsten, sm vedvare de hele maane- singer j 20252» Hull. telegr. 20/10: Lwestft ttalfangst den. Tilførselen av fersk sild var alene' Knur, graatil 2:2228» tember maaned skriver s,ig fra silde- Kveite 50' 451» 16 ktber crans, eksprtert '65 p. tl'l værd!l' m. 163,,017'355. K d tønder g kasser sild. Mall- nur, rø » dag intet fiske fr strm. Priser Sildefangisten var delvis saa sto'r, saa Sandflyndre 3728» sh. pr. cran. -, t fl d' d t d. t t Opslag 4. 21/10: Fiskeriagent Jhnsen, a ere 'ampere ve yng lenmls e Hull, teleg' r. 21/10: Sildefisket Yarmuth-- Sl'ne master slutnl'ngen av maane - ' ' Lwestft: Ttalfangst til 20. ktber i -:,_ Bland't utenbys' fi,skedampere an- Opslag 4. 26/10: Hllandske sildefiske 'værdi av mark (mgt Marulk til 20 ktber ilandbnigt tønder i E ' 1920, mt i tønder, i pund fisk til værdi, av Haafisk 4452, i ,mark i den fregaaende Blaafisk crans mt ifjr. Saltede den er dg Sldefangsten at betragte, km en fra Kiel g en fra Biisum. kvantum anslaat til tønder mt sv tt t h :li cl fl t cl ifjr. Ttaleksprt iset sild m a s ue, vr :r, e. es e,am- Til fiskebryg:genankm 66 havfiskekasser.- h;tef væsentlig fiske første halvdel pere atter. henvendte sig til andre; seilere Ogi 1190 fldevere jller g 1'.k8s!:1r l2i0:66fikrf;t Jhnsen,: fangsigrunde. Fiskedampernes kultiv baater. Havfiskeseilel!ne lqede Hull, telegr. 22/10: Sidefisket Yarmuth--< førsel var 1 den frløpne maaned,pund fersk fisk hv:rfr m Lwestft: gaar nkt fl?ke, pr. cran. ganske g-d. ' -. 5 Opslag 4. 26/10: Fskenagent J hnsell,,.:.. -. blev betalt, g knm av partet 30 O Hull; telegr: 26/10: Sldfisket Yarmuth- Vdere maa bemerkes at Altna flske- pund til auktinen mens det øvrige westft nkt, garanhpn?en 45 sh. vanske- dam 'perflaate er,yderli rrere øket,mled, f bl 'l t f 'h,..-l' F hg 'prethlde. Ggdhvelr. '. El. av angsten ev s, g n ænulg. ra Opslag 4. 27/10: Fiskeiagent Jhnsen 9 dampere, det Hamhurger fskedam,- i Danmark ankm til auktinen Hull, telegraferer:,,,,sildefisket,yarmuth- pere skal i fremtiden anløpe Altna: cl: f' k mattes fr -mark Lwestft: Ttalfangst til 26 ktber pun S, Sml, dans mt ifjr, herav falder paa fiskenhavn gfra HllandankOlill Lwestft, crar:s.mt ifjr. Fiskedampernes fangst var flg.: pund frsk sild m slgtes fr m. Ttalsaltmng anslaaes hl tønder mt...,' ifjr. Hyse -l pund ndland!et sendte pund '»' fisktil værdi m.69443, g fra hand-- Sildefisket Bhuslen.- Opslag 4. 27/10: Sildefisket. Bhuslen, »: lende ankm til auktirr1.ien pund Uken ktber pfisket 1172 hl. nt » fisk, soim msattes fr mark sild (ttalfangst fra-22 august 5623 hl. ntsild) Hvitting 48562»: Dert samlede msætning i september g 4 hl. trawlsild. Desuten valar garnsild (l val. = 80 stk.) Trsk '0 65!7 >>.- maaned ved auktinen var & »:! pund fisk til værdi av mark 2170' \.nuiatb,rttnlngtr. _ Pigvar 1 & » Depnaadde priser ved auktinen »,fr den ferske sild med de tyske fiske- Fra vkeknsulatet i Altna dat. 15 Flyndre l & » dampere fra Nrdsjøen var fra mark ktber 19201: » 12,34 pundet, sm den laveste pris, g Viceknsulatet har den ære at ind- Tungeflyrldre 1 275» m. 4,20 sm den høiestpnaadde pris.

3 27 ktber 1920 UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN J29 Priserne vaklede ved auktinen efter tilførselens mjængde g: sil dens kvalitet. De varilige pnaadde priser fr silden, sm ankm i gd kvalitet dreiet Sli Olm ca. 3-,---, mark pundet. F ra generalknsulatet, i Lissabn, dat. 5' 'Oktber' 19201: Behldningerne av nyfundlandsf. fisk paa markedet i Lissabn utgjrde igaar ca. 60 ts., hvrfr ntertes fra 60 til 70 esc. pr.,kvt. Der anktn til markedet ca. 720 ts. noisk ftsk sm straks' slgtes til priser ligg-'ende mellem esc g pr. kvt. Siden, frrigeindiberetning er der ikke kmmet ligen ny nrsk fisk paa markedet i Op'Ort. Behldningeme pr. 30 f. m. utgj'ord 840 ts. nrsk g 900 ts. engelsk vare. Nteringerne var følgende: r:n >-+> 0;. SN S c::...::j <D t-.:l Ol C:O' ;s.:,'...::j r r:n 00 i Distrikt Fetsildfisl<et til 23 ktber ' Derav alt ptat SQ1gt Slgt maal set sildlje- hermetik- ' Saltet maai fabrik fabrlk tdr. m<l.al maal 1 Finmark fylke Trms fylke = ' 570\ Nrdland fylke... ' Namdalen S. Trøndelag fylke Møre fylke l Sgn g Fjrdane Tilsammen ' Mt i lq l i i i gamlmel jsland'sfisk Ptas. 60,- al met g' DS»Steinar«av Haugesund 107,.. m'ed 2462 iset fersk sild.i kasser. M a l a g ai (25, september' 1920.) Begge disse ladninger msatt es fr Siden sidste beretning; ankm hertil mark 3,- til mark 3,201 fr pundet. via Liverp 250 bundter Det er ster efterspørsel efter fersk sild, klipfisk. Beh'Oldning:en utgjør ca. g alle ladninger, blev hurtig msat g pgives prisen til Ptas. Da det tyske sildefiske i Nrdsjøen 82,00 pr. 50 nu maa betragtes- sm avsluttet er Tar r a gi Ol na. ( ktber 1920.) priserne gsaa stigende. Saaledes an ngen imprt fandt sted. Behld- km igaar samtidig 3 dampere fra ningen er redlcrt, til 2q 000 Yarmuth, g disse ladninger blev færøisk sm nteresi til Ptas. 40 a hurtig msat fr mark 3,30 til 3,50 60 pr. 40 fr pundet. Tidlig idagmrg'es var in- Paa Barcelnas børs nteres idag tet mer i behld av disse ladning-er. fr a/v veksel paa Paris Ptas Det er saaledes gde utslgterfr mpr. 100 francs g! paa Lndn Ptas. sætning av vr strsild, naar fisket 24,17 pr. pund. begynder, hvis ikke markedet verfyl- Fra viceknsulatet i Altna, dat. 20 ktber 1920 : de t sidsrl:e uker fra 'Og med søn 0,0 b es, dag den 3 ds. til g' med lørdag den Lissabns banker nterer idag fr 16 ankm til Altna 15 dampere med esc. check:.kjøp 105/ 8 d, salg 10l/2 d; iset fersk sild fra Yarmuth g Lwe- 90 dages vista 10 15/ 16 d. stft, hvrav 7 fra YarmOluth.', g dampt:re ankm med ladning'en løs i rummet g 6 dampere md iset Fra knsulatet i Barcelna, dat. 15 fersk sild i kasller, g'varierede priktber 1920: serne fra m. 2,801 til m. 3,3.0 fr pundet. Herved har jeg den ære 'at illdibe- Ladningen ankm i frisk, gd stand rette følgende Olm fiskemarkedet i1j.den med undtag'els:e av 2 ladninger, sm dette knsulat distrikt siden knsulatets ankm med mindre gd kvalitet, idet sidste 'rapprt av 17 f. m. silden var frglammel g mindre g:d Bar c e Q n a. Der ank()m iset. Bland damperne ankm de 6 islandsfisk g fra England dampere med kasser iset sild engelsk. g 9 ankm med ,5 løs Behldningeri pgives at være ca. i rummet. Fra Lwestft ankm l islandsfisk. Priserne pr. blandt de vennævnte dampere lørdag kv. a 40 var: Fr prima ny is- den 16 d:s. DS»Sørtld«av Berg'en landsfisk Ptas. 108,- a 114,-, fr med fersk sild løs i rum- des med fr stre g frmang'e ladninger ad gangen. Fra legatinen i Ri de Janeir til Utenriksdeaprtementet, dat. 16nvbr august imprtertes i alt ':2235 hel kas.,er klipfisk, hvrav 1475 kasser var sktsk fisk g resten nrsk fra De Frenede Stater g Kanada fandt ingen imprt sted, bl. a. paa grund av den u.edvanlig høie dllarkurs. Av den nrske fisk ankøill 66(:},kasser fra Kris.tiam:und g 100 kasser fra Buens Aires 8<m blev re-eksprtert av et derværende nrsk firma. Behldningen ved maaned'ens utgang var ca kasser, hvrav ca. 200'0 kasser skal være i mindre gold tilstand. Markedet er fremdeles svakt, men der er tegn! til bedring. Priserne er paa grund av det usedvanlig sterke

4 430 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 ktber 1920 kursfald paa milreis i de sidstemaaneder gaat nget p, g nrsk fisk av bedste kvalitet sælges nu fra 105 til 125 mlilreis pr. kasse. Saalæng'e dllarkursen hlder sig saa høi - den er i de sidstemaaneder gaat p fra ca. Rs. 4$000 pr. am. dhar til er Rs. 5$ er amerikansk g kanadisk fisk næsten utelukket fra markedet. Der er endnu igjen ngen smaapartier av den gamle, daarlige fisk, sm indførtes foir ngen maaneder si den. 'Et litet parti blev nylig slgt fr Rs. 25$000 pr. kasse. markd$brtnlngr m.. ndberetning fra Nrges fiskeri agent i Tyskland, Jhan Reusch,. datert Hamburg 19 ktber 1920: uken fra 11 til 16 ds. andrg tilførslerne av fersk fisk g sild til St. Pauli fiskemarked fil ri), derav ri) med tyske fiskedampere g' seilfartøier ri) fersk siln pr. jernbane fra Hlland g ri) pr. jernbane, respektive pr. damper fra Danmark. Priserne fr dansk fisk var: Hyse... Jf6 2,89-3,10 pr. ri) l... 1,80-2,30 Trsk... 1,01-2,46 l... 2,42 Dansk sild... 3,88-3,95 Aal... 5,00-12,00- samme uke ankm til Altna fiskemarked: 31 tyske trawlere med tilsammen ri). Priser-ne var: Hyse... J6 3,04-2,00 pr. ri) l... 1,65-2,12 Trsk... 3,10-2,10 l... 2,40-1,70 Kveite... 5,50-7,05 Fersksildtilførslerne til Ham burg Altna var i ukens løp betydelige g andrg til ver ri), sm paa ngen smaapster nær ankm fra England.. Fra Lwestft ankm Hvrfra Brisling etc. tilført Stavanger i tiden 1/10-15/ Brisling Pris pr. Smaasild Pris. Blan. Pris. Pris Mssa pr. ding pr. k pr.. - s j. Rgaland fylke Hrdaland fylke... _.._ Tils: Røkt... -.'.. _ =--=--=--= =- ---=- 650\---= =- Værdi brisling...;;. kr smaasild...,...: blanding...,... 3' mssa... :...._..,, 5_6_0_0_.0_0. Tils. kr dampere, fra GL Yarmuth 2 g p80 0/ 0 av;'den daglige fangst'i de en fra Grimsby g disse bragte til- næste 8 uker. sammen henimt pund. Sildesaltning fr eksprt er sktter Fra Hlland ankm pr.' jernbane ca'. nes spedalitet, saavel i England, r pund g fra Sverige (Gøte- land g Sktland. Overalt bring:er de brg) pund likeledes pr. jern- sine øvede flk av ganepiker, pakkere bane. g bødkere med sig til deres egne Fr gd fersk vare var priserne : salterier paa de frskjellige fang:stfr Lwestft g Yarmuth sild. pladse. Mange av ganepikerne km- Jf6 2,80.,--3,80 pr. re mer fra Hebriderne, Orknøe:rne g Grimsby sild ca. 3,00 Shetlandsøerne. Ganepikerne ganer Hllandsk sild 2,80-3,14 silden mellem fingrene med lynets fart; Svensk sild,,3,303,50det er ikke tale m at bruke saks frat Der var ingen tilførsler av tysk gane sild hertillands, likesm man bør trawlersild g dette fiske maa nu an- merke sig, at ingen fersk sild blir ligsees sm slut. gend'e er, ti der arbeides dag g. nat indtil fangsten er færdigbehand1et i mindste detaljer. ndberetning fra Nrges fiskeri agent i Tyskland, Jhan Reusch, datert Det vil ta en menneskealder fr at Hamburg 19 ktber 1920: lære p flk til det fagkundskap sm uken fra 7 til 13 ds. ankm til sktterne besidder i sildes,altning g de tyske fiskerihavne 34 lggere med derfr proiducerer de gsaaden bedst kantjes imt 6 lggere med behandlede sildfverden.' 3070 kantjes i Der er fr tiden samjet en flaate av Ttalfangsten var: 1000 sktske g 600 engelske damp-, 1920 til 13 ktber kantjes mtr- g1 seild'rivere i Yarmuth g med 371 lggere. Lwestft med en bemanding av 1919 til 13 ktber kantjes mand. med 40 lggere. Fisket har i denne uke været gjen til 4 august kantjes llemgaa nde gldt. med 254 lggere. Et sterkt fremtrædende træk er den Priserne g markedet er ufrandret. ensrtethet i priserne paa fersk sild; priserne har ikke alene været stø m ndberetning fra Nrg!es fiskeriagent dagen, men glsaa m aftenen. Man i England, Hans Jhnsen, da.t. Hun, frnemmer ikke den almindelig1e gdt- 13 ktber kjøpsavtale fr de sene ank!mster, g Den aarlige indvandring' av sktter- selv naar mørke indtrær har der været ne til de engelske fiskehavne er efter et regulert marked til 55/ a 54/ pr. krigen gjenprettet i sin hævdede eran. Overdag:s var av daarlig kvaligamle psitin i byerne Yarmuth g tet gjennem hele uken. paa grundav Lwestft, hvr de sktske saltere kjø det varme veir g følgelig sattes pri-

5 27 ktber 1920 UKENTLGJfMEDOELELSER flor NORSK P1SKERBEDRFT f'ra' FSKERDREKtØREN 431. Nrges utførsel av fiskeprdukjri,,au_gust serne lavt - fra 15/ a 23/. Salet' tilsjøs 28(--31/. Elfer del: StatistiskeCenfralbyraasmaanedspgave' ver- varebmsæt- Kvaliteten bedres fra dag til dag. lingen med utlandet stiller utførselen av fiskeprdukter sig i 'august serne, kjøper stre,1ængder fr _sa_'a_le_d_e_s: ---:- ----: ---,, eksprt tl 57/ a 62/ pr.dti. Salterne August -Jamiar'::'august- - - begyndte nedlægning paa tirsdag, den Varernes navn Mængdeenhet første dag da minimumsprisen traadte ' ikraft. Markedetaapnedes,med en Hermetik: f pris av 55/- delvis 60/6, alt efter kva- Røkt prisling (sarlitest. ' d k diner)...: algsmæn lene er Omlien ON'erens Røkt vaarsild (kipm at begynde saglet kl. 9 fvm. g pered,herrings).. frtsætter til kl. 12 middag. Handelen Vaarsild i Tmat ' rtsættes fra kl. 2 paa den plads sm Anden sildehermeman frlt før middag. The serveres tik...,..... Fiskehermetik fr-: fra kl. 5,30L-6,30, efter hvilken tid al øvrig... gjenstaaende.. ulgt sild skal sælgies Laks, fersk... ; efter prøve. NClar minimumsprisen Makre, fersk (J ' ; ikke pnaaes skal den g,jenstaaende sild Kveite, fersk ,, sælges næste mrgen fra kl. 7 til 8;.A.al, fersk fra kl. 8 til kl. 9 hldes frkst. Kl. Sild, fersk..... Anden fisk, fersk skal resten av den verstaaede sæl- Rundfisk gies ut først. nglen nyankmmen baat- Rtskjær , fangist av fersk sild vil bli slgt paa Sei...' , , l markedet eller i elven før den gamle Hyse ' 'ld f d f cl! d l Brsme... Sl. ra en reg'aaen e lag er SlO gt. Lange ( } Priserne paa fersk sild per cran - Klipfisk > l 170 liter. Fetsild g skjæresild Mandag' 48/-- 81/- 66/. Vaarsild Tirsdag 53/-, 60/. Brisling B Onsdag 53/- 60/--'. Nrdsjøsild...;...:.. Slsild (strsild, øst Trsdag 53/- 60/. landssild)..... Fredag 56/ 58/-,. islandssild..... Lørdag 56/- 62/-. Makrei, saltet i tdr. Ttalfang:sten Or uken endt 9 k- Anden salt fisk i tab er.. tønder g kasser D. i fartøi..... Yarmuth crans, LOwestft D. fisk (ikke haa crans. fisk..... Ttalfangsten fr den hele sæsng Sild, kryddersaltet 'crans. Jeg1 anslaar det saltede lj: røkt..... ndberetning fra, Nrges fiskeriagent i England, dat-hull 18 ktbr. Det engelske sildefiske i uken endt 16 ktber drivere stak til sjøs fra Varmuth g Lrwes,tft søndag aften 'Og mandag frmiddag i varmt 'Og stille veir g returnerte tirsdag mrg'en med en gjennemsnitsfangst av 30, crans. Der var gold efterspørs.el til priser' fra 65/ a 55/. g! fr gd! døgngamlmel sild betaltes 30/ a 32./ 'Salterne kjøpte litt til 55/. Et prtestmøte av fiskerne mt at betale høiere pris fr bunkerkul fremførtes foir myndigheterne. Fisket var hele uken begunstiget med gdt veir 'Og fangsten den beds,te _Ansjs, (kryddranta l tøn d :er til l20: 000., :salferbbslihg,'.... Hummer... Ræker... Sæl- g kbbeskind Hvalbarder..... 'Rgn..... Fiskeguan..... Benrhel..... Hvalguan... Levermel... Sildemel, fiskemel g hvalkjøtmel Tran, dampmedicin raamedicin.... blank... brunblank.. :. brun..... av sæl..... av hval(-lje) sildetran..... anden... Trangrakse..... stk. hl. f E7, l '756'95J l (i6J ' ]2, r;.c330' 35252,. A, ': , d '155 ' , - 12 OlD : , ' ' , ;-'

6 432 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 27 kt.ber 1920 til dat. Paa nsdag: trvførtes Opgave crans fra 800 drivere. Priserne fra ver varer avsendt fra Trndhjem til Sverige ver Strlien september 62/ a 54/; til sidstnævnte pris, kjøpte maaned ' salterne meg'et sild. Mindre partier 1 Sild Saltfisk Tørfisk døgngamimel sild gik ut til 20/ a 30/. slutten av uken blev prislen paa prima varer adskillig lavere, hvrefter sal Vegt Fragt Vegt l Fragt Ve gt Fragt terne kunde perere friere. V.gnlaster l' næste uke vil det største fiske efter Styds gammel sædvane fin de ed frbindelse med den nær frestaaende kulstreik satte mylljdigheterne en Opgaver ratineringsplan tr kul i kraft ver avsendt fersk fisk fra Trndhjems ilgdsavdellng i uken fr 17/9_3 / fiskerflaaten, hvrefter skipperne har Til Sverige ver Strlien stykgds at m;elde sig! paa tldbden i Yarmuth g Lwestft samt hs g:eneral- - Charlttenberg danske st Q -,,' - nrske statiner fiskeinspektøren, sm bestemmer frdelingen pr rata a 50 % av det nrmale frbruk. Ratineringen traadte ikraft paa lør'cfag. ]ernbanekmpaniet har i en drculær skriveisle kundgjrt at frbindelsen ver Harwich - til kntinentet vil phøre, men sm samm\e dag blev tilbakekaldt Da der avsendes daglig flere tusinder kasser kippers g»blaters«til kointinentet via Antwerpen vilde en stans i eksprten frvldt en panik i røkeribedriften. Der lendes gsaa betydelige partier fersk sild via Harwich til kntinentet, væsentlig til Schweiz, hvrver ingen satistik hldes. Ttalfangs,ten til 9 ktber er sm følger: YarmlUHl crans l, Lwestft cransl, ialt 167 4S2 er ans. a{1 i pfi skmarked et. Opslag 5. 27/10: Legati.nen i Ri. de Janeir telegraferer: Tilførsel klipfisk sep-' tember: Nrsk 1407, utenlandsk 1056 k.lli, Beh.ldning 5000 k.lli. Priser mil reis. Statens kjøp ap russebehandlet saltfisk Meddelelse fra Handelsdepartementet, datert 22 september. c,: Sum : stykgqds ' ver avsendt fersk sild i samme fidsrum: Til Sverige ver Strlien... ; == 1 vgn l stykgds - Charlttenberg danske st. - Krnsjø.:, tyske st ; nrske statiner ,, == 60 vgnl. 46 vgnl. == 5 vgnl. stykgds Sum ver avsendt fersk fisk fra Trndhjems ilgdsavdeling i uken Til Sverige ver Strlien stykgds Charlttenberg Danmark nrske statiner Sum ver avsendt fersk sild i samme tidsrum: Til Sverige ver Strlien stykgds == 4 vgnl. Charlttenberg stykgds ' - Danmark - Krnsjø vgnl. - Tyskland -,' nrske statiner nrsk'e slatiner...' stykgds Hvrfra Sum 'Brisling etc. tilført Stavanger uken 16/{O_ 23 /l Brisling Pris pr. Smaasild, Pris Blan- Pris pr. ding pr. - Statens kjøp av rusisebehandlet saltfisk, gjælder kun fisk sm er iland, \; 350 brag,t inden de i handelslven 29 c Rgaland fylke... Hrdaland mhandlede makketidsdis,trikter inden Tils utgangen av september maaned 192' fisken maa derhs være anmeldt til Røkt l '-- salg til Staten gljennem Fiskecenltraleins V ærdi brisling... ;.... kr vervraker i leveringsdistriktet inden smaasild.... 2' ktber g være vraket g leveret blanding til Staten inden 15 nvember mssa Tis. kr Mssa Pris pr.,

7 - Tldsteder nrges utførst) av fiskeørdukter fra l januar tu 16 ktber 1920 g, j uktn sm endte 16 k.tber. Fetsild Klipfisk, Nrdsja- Jslands- Klipfisk, Rt Hyse, Anden D;m. R.m. Brun Haa- Vaarsild g skaaret Strsild Brisling islandsk Rundfisk Sei Rgn B.lank Brun sild sild nrsk skjær rund tarfisk tran tran blank kjærr. tdr. sild tdr. tdr. etc. tdr. tdt. tdr. tdr. tdr. tdr. kg; kg: tdr. tdr. tdr. tdr. -'1 Kristiania Sandefi(i)rd Kristiansand ,' - -. Egersund ' Stavanger ' 2 ' Kpervik Haugesund , Bergen Flrø ' Aalesund L Kristiansund Trndhjem Bdø , Svlvær Narvik Trmsø Hammerfest Vardø _- - - Vadsø... -, alt i Andre ' ' luken , Kristiania l Sandefjrd Kristiansand Egersund... ' Stavanger Kpervik Haugesund Bergen , l Flrø..., Aalesund Z9 735 ' Kristiansund; ' Trndhjem.. : r Bdø ,.' Svlvær...' Narvik ' Trmsø : Hammerfest , Vardø... :. Fisk, saltet i tdr. Sildemel fisk, Hærdet Hval- Sæl- BUle- Sild, Makrei, Makrei. Laks, 'Levende Anden Sildetran Sild, fersk Hummer saltet Tldsteder hvllje trån tran nsetran rakt saltet fersk fersk aal' fersk fisk tdr. tdr. tdr. ks. stk. i fartai tdr. tdr. tdr.,, Fiskeguan Sælsklnd Vadsø.' Andre alt ' uken ' Hermetik :\,j -l O O'... CD t--..) c --i c: FJ O t' en '] Z en m!] en æ O l z w CN

8 434 UKENTLGE MEDDELELSER FOR :NORSK,FS<ERBEDRFTFRAFSKERDREKTØREN 27 ktber 1920 Kystmakrelfiset '1920 Nyfundlnd. A 1m in del i g v e r sig t. - lndbragt- Markedspriser St. Jhns2. ktber: Labradr. Den sidste meddelelse..-- ': -,$ - fra - Labradr siger at kvaliteten av. uken alt 1 Nr. 1. Hvit nakket,. - den. avskibede fisk er den bedste paa 10 aar. Veiret har været ideelt (White Nape) Kystfisk... : Utsøkt Labradr Almindelig, prima... H vartil indbragt, - Til Bergen... 23/10 Hisken... 7/8 16 Haugesund Skudenes Stavanger... 18/9 Egersund Flekkefj.... 9/10 Farsund... 31/7 Aaenire :... HiUerø... Kristiansand.. 23/10 Lillesand /9 ' Arendal /10 Grimstad... llo Risør Kragerø - Skaatøy 16/10 ; 'L.angesm_d.._ 11/9 Nevlunghavn..28/8 Fr.værn... 28/8 ' Vasser Kristianiafj /i0 KrC!akerøy... 23/tO. f 9110 Onsø......,' t 16/ Hvaler Skjeberg... 28/8 Berg : 2110 Tils small':' Str, Vest-ndien Hyse, _pr. kv Smaa,Vest-ndien Split sild, alm. pakning 500 l Laks nr. 1, str pr. trc D. 1, smaa pr. tre Hummer, pr. kasse, nr , pundbkser Trsketran pr. fat, h. w. pkg Trskelevertran pr. gal.. ---=---- \194b50 nr Eksprt fra 1 august Klipfisk, kv :160 Sællje... fat 567 Trsketran ?80 Sælskind... stk } Laks... tierces Makrei g sild, tdr Hvaltran... fat 21 '930 Trskelevertran fat ørret tdr. Hummer... kasser fr tilbe!edriingen g det siges at % vil bli prima Labradr. Dette 9;00 viser hvad fiskerne kan gjøre naar 9.00 de gjør sit bedste Kystfisk. Ngen smaapartier er an k mmet g sælges til $ $ g $ 9.00, efter kvajiteten Frretningsflkene gjør alt hvad de 5.00 kan fr at hjælpe fiskerne til bedre 3.50 behandling. Der er haap m yder ligere' frbedring i behandlingen næste aar Grækenland. De sidste beret ninger meddeler, at baade sland g Frankrige har slgt til dette marked, langt under de priser Nyfundland nterer. S p a ni e n. Der er tilfredsstillende nyheter fra dette marked. Finanserne er i gd rden g man haaper paa 1.00 gde frretninger snart. ktber. Trsketran. Eksprten fra St. Jhn's i uken har været lik nul, hvilket i sig selv viser de utenlandske markeders stilling.. Trskelevertran. De vigtigste firmaer har rikelige behldninger, men finder det um ulig at faa ngen 799 salg av - betydning itand. Der var G;eraFrapprt m. de større nrske fiskerier(nrw.fishe.ries ) : Hvad-.d1er;Jiskes i u,ken, men anme'ldes frsent til at kmme med, ptages i følgende ukes rapprt. Qua1!Wi.sreprted t late! be included in the reprt fr this week are added t ttals frnext week.).- A.Slrei.(trske) fisket (Cd Fishery), januar-juni...,...,... mii. st. (piecs) Dampmedicintfan (Cd liver il)...,... hl Lever tilvers til anden tran (Liver fr ther ils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildfisket (Spring Herrirtg), februar-mars... maal å 150 liter 2. Fetsildfisket juli-desember 1 ). '. tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Strsi-ldfisket (Large Herring), ktber, desember, februar: a.jr.ye.tlandt (the.west Cast) maal å 150 liter b. fr østlandet (the Suth Cast)... maal å 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nrdsjøen, juni-desember 1 ) tdr., saltet, fiskepakket - (Fishing by drifters in the Nrth-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkmmet til nrske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring frm celand landed in Nrway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved drgere i Nrdsjøen, saltet fr Amerika 2 ) tønder i fiskepak-nirtg (SeapacKed mackerellanded innrwy: frm the Nrth-Sea; salted fr exprt t America).- ingen eksprt i uken. Ttalprduk tinen iaar vil kun bli ca gallns mt ifjr.' 15 Kvantum Ttalfr uken til kvantum til 23/ / O 38.S O O O O O 460 O 407 (j ' ) Al sild frbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is nt included). 2) Al makrei, sm er frbrukt fersk, eksprtert i is eller saltet rund fr det skandinaviske marked, er ikke medregll et. (A rntlckerel, used fresh r exp. in ice r salted fr the Scandinavian mark et, is nt included)..' Vt:d eftertryk av disse meddelelser maa.fiskets Gang angives sm kilde. AlS Jhn Griegs bktrykkeri 6g N. Nilssen & Søn.

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 27 august 1913 Nr. 35 Der er fremdeles intet tegn til større get rolig veil' tirsdag. Onsdag fik man brislingfiske.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

for norsk fisk~rib~drift

for norsk fisk~rib~drift 4 aargaag Ukntlig. mclalsr fra fiskrjdirkt0rn fr nrsk fiskribdrift Onsdag 2 mars 923 Nr. 2 nrsk fjskrir, Uken -7 mars. V a a r s i l d fis ke t va:- gdt eg saa i sidste uke. Onsdag hadde man et!lgd gdt

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n

fra fjsl(~rjdir~kt0r~n ln\tttug mddllsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(rjdirkt0rn Onsdag 20 oktober 1920 Nr. 42 il r s t ti s ii r i r. Uken 1016 oktober. Fet s i l d fi s k e t var ikke nævneværdig i sidste uke. l Troms og

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere