SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit Da der kun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun"

Transkript

1 n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten Dette skulde tyde kun smaa fangster bragt tillands, og paa at fisken er av vanlig gjennemstorm og agnmangcl har flere steder snitsvegt. N aar undtliges Røst er 1e Norske fiskerier. Uken 2-8 februar. hindret drift. Fra rrromsø meldes og- verholdigheten paa hele kysten fra 430 saa delvis landligge for uveir, saaledes ti] 700, i Lofoten ' Fra SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit Da der kun slet uke, idet uveir har hindret Yttersiden har uveir delvis hindret er fisket 1000 fisk i uken, turde det drift. Dette var især tilfældet for j drift, og i Røst har man trukket optilj anbefale sig at avyente videre 'understorsildfiskets vedkommende, idet 8 nætters garn. I Lofoten har det søkeiser. Ifjor var leverholc1igheten i den forholdsvis store flaate som frem- været sjøveil' undtagen fredag. Fra Lofoten , i deles driver, især fra Aalesund og Salten - He]geland meldes uveir og og i Fettprosenten Søndre Søndmør, saa at si ikke har agnmangel. I Vikten var det storm, er fra 35 til 50, i Lofoten 38--:-43. været paa sjøen hele uken. Ukekvan- og i Romsdals amt er hittil intet gjort Ifjor var den i Lofoten 42-46, i 1911 tumet blev derfor kun 180 maal. Sil- paa grund av uveir. 37 og i 1' Med hensyn den er fremdeles tilstede, og med godt Fangsterne paa de dage der var an- til rognholdigheten kan bemerkes: veil' kan man gjøre regning paa at der ledning til at trække var heller smaa Fraregnet Finmal'kens kvantum er der vil bli bragt tillands endel endnu en end store. I Finmarken var det smaat; iaar 1803 hl. rogn paa ca. 3.3 mill. tid, som tilfældet er hvert aar. Dette i Tromsø fiske des i Gryllefjord mandag fisk. I l 12 var de tilsvarende tal efterfiske pleier ikke være av synder- 15'0-700 stk. paa 2-4 nætters line, 2804 og 3.9, i og 359 og i lig betydning for eksporten. Hittil er tirsdag 200; i Mefjordvær var det og iaar opfisket maa], hvorav smaat. I Dverberg gjordes bra fang- Fisken sælges omtrent overalt efter maal er iset, saltet ster i Bleiksbakken, optil 3200 I vegt. Prisen er 8-12 øre pr., i og 4636 hjemmebrukt mot i 1912 Øksnes var det smaat. I Bø blev der Lofoten 9-10; fra Bø opgives desuten maal, hvorav iset, enkelte steder fisket optil stk., kr. pr. 100 stk. sløiet fisk og saltet og 6000 hjemmebrukt. gjennemsnitsfangsterne var l fra Salten-Helgeland 25. Lever be- Interessen samler sig mer og mer Borge var garnfisket smaat,. paa liner tales med øre pr. liter, rogn om vaarsil dfisket, men som be- fiskedes I Røst var ukens 3-10 'øre. merket led ogsaa dc'tte under veiret i hele utbytte 1000 fisk-, i Værøy like-' I Lofoten er kun fremrnøtt 1624 uken, om ikke i samme utstrækning ledes smaat. I Lofoten har fangsterne baater mot 2812 ifjor, 2202 i 1 gli, som storsildfisket. Der er i uken kun hittil været smaa, ja ubetydelige. De 2844 i 1910 og 3;)45 i fisket 1625 maal pall. strøket omkring sidste dage i uken synes fiket at ha Fedje, utfor Utsire og paa Skudenes- været bedst fra Balstad og Ure med Veiret: Meteorologiske Obsery a to ri um beretter: kanten. Priserne er som vanlig under optil fisk for lineskøiter; et begyndende fiske med smaa fang- Fra Salten - Helgeland foreligger der Sydkysten har hele uken hat sydlige ster høie. Ialt er iaar opfisket 5875 ikke nærmere enkeltheter. til vestlige vinde. De første dage var maal vaarsild mot Il 000 ifjor, Ukefangstell blev 5T4 000 stk. fisk, vindstyrken nieget moderat, men blev i 1911 og i hvorav fajder paa rrromsø amt, friskere tirsdag. Efter en løien torsdag hadde man igjen frisk vind fredag I Alten i Finmarken hvor man i paa Yttersiden, 9000 paa de sidste uker har stængt endel vin- Røst og Værøy, paa Lofoten og lørdag.. Lørdag aften raset en terfetsild, væsentlig smaasild, blev og paa Salten-Helgeland. kortvarig storm av vest. der optat 2200 maal, som gik til sildolje- Fiskevegten var i denne uke i Lofabrikker. Der skal være 1500 maal foten 300 for linefisk og 300 for garndels sterk sydvestlig vind søndag og Paa vestkysten blæste frisk eller tiligjen. Ingen nye stæng er gjort. fisk. Ifjor var vegten i den tilsvarende mandag. rrirsdag hadde man sterk Brislingfisket i Stavangerfjor- l,lke , i de 4 foregaaende aar vestenvinc1, der løiet i løpet av onsdagen. rrorsdag var søndenvinden svak elene ligger fremdeles nede. Henne- var den større end iaar. l Tromsø amt tikfabrikkerne har kun mottat smaa- var vegten jevnt I Bø var den fra morgenen av, men frisknet til ut slumper i uken , i Røst og Værøy , paa eftermiddagen og naadde om aftenen op i storm. Fredag og Skreifiskerierne har ogsaa lidt i Salten-Helgeland 200-:-300 og l lørdag

2 J 52 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 12 februar 1913 hersket frisk sydlig vind indtil lørdag eftermiddag, da der utbrøt en vestlig til nordvestlig storm, som cl\g blev av kort varighet. Allerede om aftenen var vindstyrken igjen nede i frisk. Nordenfjelds hersket rolig veil' til mandag aften. Da begyndte det at blæse fra syd vest, og om natten fik. man sydvestlig til vestlig storm paa hele strækningen fra Stat til Vild en. Stormen holdt paa like til onsclng, hvorefter man hadde forholdsvis rolige veirforhold indtil lørdag, da eler igjen opstod sterk til stormende sydvest. I Nordland var derimot veiret nogenlunde rolig hele uken. Vinden stod for det meste østlig. Kun i Lofoten hadde man sydlig vind, der søndag: mandag og fredag blæste temmelig sterk i Vestlofoten. Landets nordlige kyster har for det meste hat sydlige vinde av ringe styrke. Kun onsdag og lørdag angaves frisk søndenvind. Veiret har været koldt paa disse kanter, mens der har hersket mildveil' med adskillige varmegrader paa landets øvrige kyster. synsditriktet opfisket: fisk, 13 hl. rogn, 10 hl. lever og 4 hl. medicintran. Stormende veil' har denne uke hindret bedriften. Storsildfisket. Telegrammer. Opslag 15. 5/ 2 : Storsildfisket. Igaar 7 dri, vere tilsammen 100 maal Kristiansund. Pris 13. Storm. Opslag 15. 6/ : Storsildfisket. Siden sidste m, l,.ling sturm landligge. Opslag 15. 9/ 2 : Storsildfisket. Ukekvantllm 180 maal. Stormhindring. Totalkvantllm mar\l, hvorav iset, sa:tet, 4636 hjf-'mrnebrukt mot i Idag til Aalesund fra Svinøhavet--Onahavet 36 drivere maa1. Daarlig veil'. Vaarsildflsket. Opslag 28. Sørgjæslingel'l1e 1 /2: Viktenfisket: Parti ubetydelig, storm hindret bedriften, fiskepris 10-12, leverpris 10, rognpris 8, fiskevegt , leverholdighet , kjøpefartøier 70, l'obaater 450. Hals. Opslag' 29. Bodø 8/ 2 : Yttersiden: Opfisket , derav saltet , hængt , resten iset, 1287 hl. damptran, 162 hl. lever, 961 hl. rogn. Priser: Fisk 8-10 øre kiloet, 23 kroner hnndrede, lever 10-14, rogn 3-5. Fiskevegt , leverholdighet , fettprocent Uveit' har delvis hindret drift sic1ste uke. Værøy-Røst: Opfisket 16500, derav saltet 2000, resten hængt, damptran 12, lever 2, rogn 32 hl. Priser: fisk 9-10 kiloet, lever 10-12, rogn 10, fiskevegt ;d80-340, leverholdigbet 500, fettpl'ocent Salten-Helgeland: Opfisket , derav saltet, resten hængt, 308 hl. damptran,. 8 hl. lever, 415 hl. rogn. Fiskevegt , fettprocent 35-48, leverholdig'het Priser: Fisk 8----:-10 øre kiloet, 25 kroner hundrede, lever , rogn Uveir, agnmangel hindrer delvis bedriften i flere vær. Amtmanden. Opslag 30. Svolvær 5/ 2 ; Lørdag landligge. Opslag 19. Opsynets :l'eltstation 8/ 2 : Vaal'- Mandag overstaaede redskaper linebaater sildsket: Yderst smaat denne uke ogsaa for Kabelvaag , Stamsund , uvell. Totalfangst iaar: I søndr,.. distrikt 4000 Balstad , lineskøiter Hopen 150- maal garu- og 1875 maal notsild, mestendels 200, Stamsund Ure iset; ijor henholdsvis.6500 og Torske-113, Balstad ?, Nufsfjord '-100 fisket Ikke nævneværdlg endnu. - '0, Kabelvaag , dypsagn Skroven Opsynschefen Tirsdag linebaater Hopen Opslag 21. Skudenes 4/ 2 : Hval 1/4 mil vest -74, Henningsvær , Ure 30-40, av Haaskjærene, megen fual omkrina Jarstein Balstad , Sund :20, Reine idag. b o'psynet , Sørvaagen , Værøy 40 Opslag 21. Haugesund 4/ : 2 Fedje: 2 stæng , Røs sa(l,t. Lineskøite1'9!l0pen imores, det ene sprængt; ogsaa søndenfor -1887,-o.re. 70')-o0300, Balstad ,00 navnhg for Utsire-Kvitingsøerne-Røvær O, ufsfjld 10 3GO, Sund , o'od utsigter' men uveir endnu' Reme , ottenætters garn Røst 10 b'. Opsynet Fiskepris 9-20 kiloet, Ieverpris 10, rognpris fl-9. Utva'gsformand. Opslag 21. Skudenes 5/ 1 : Fornemmelse paa natsæt ved Syreviken optil en balje idag. Opslag 30. S\'olvær 8/2 : Fiskepal'tiet , Beretninger. Kjeldsen. hvorav 2000 hængt. Leverpartiet 140, dampmfdicintran 78, l'ognpartiet 298 hl. Lever Opslag21. Skudenes 5/2 : Hval :1'01' sydvest- holdighet 400-n30, tranprocent , Skreifisket. pynten 1/2 mil av; megen fugl paa Jarstein fiskevegt , fiskepris 9-10 ldloet, -Karholmene. Idag ruskeveir. level'pris 10-11, rognpris Baatantal Fra opsynsbetjenton i Halten, dat. 4 febr. O t 1913: psyne. ] 624, h\ orav 284 gal'nbaater, 707 c10ryer fra Tilstede: 48 garnbaater med 223 mand, 40 Opslag 21. Skudenes 6/2 : Hval og fugl f'jr 6 skøiter, 327 motorbaater, 1244 Vestlofoten. linebaater med 161 mand og 22 sydpynten idag. Opsynet. KJ'øpefartøiel' 79, hvorav 44 Vestlofoten. mørebaater med 89 mand samt 12 kjøpefartøier, 7 kjøpe- Opslag 21. Haugesund 7/2: Fra strøket Gjennemsnitlig onsdag linebaater Brettesnes og logifartøier og 1 landkjøper. nordenfor Utsire 15 farkoster hitbragt , Hopen, Henningsvær 120, Ure, Reine 105, Pris!:'!': Fisk, sløiet, pr, kr.) pr / 3 maal drivgarnsild idag. Størrelse 5j:lO, Balstad 60, Søl'vaagen 30, lineskøiter Stam 11 øre, rund pr kr., rogn pris omkring 25. Utenfor Bømmelbaat aate sund 70, Ul'e 380, R,lstad 350, Sørvaagen (pris ikke sat), Lever pr. hl kr., hoder ieftermiddag. Fremdeles utrygt veil' Torsdag lineskøiter Ure 420, Balstad (pris ikke sat). Opsynet. 350, Nufsfjord, Sund, Reine 280, garn smaat, Siden fiskets begyndelse: Fisk 16000, rogn I Opslag 21. Skudenes 7/ 2 : For de faa baater fredag mest landligge. Forrige optælling skal 18 hl., lever tilovers for anden tran hl, som satte ved Haaskjæl'ene god helst rik nat- være leverparii 70, dampmedicintran 30, rognmedicintran 12 hl. sætfangst idag. Opsynet. parti 96. Utvalgsformand. Fiskevegt: Garnfisk , line- og snøre- Opslag 31. Tromsø 8/2 : Amtets parti fisk 230-;df>0 pr Tranprocent : Opslag 21. Skudenes 8/2 : For Haaskjærene , hvorav iset 28000, ubetydelig hængt. Leverholdigbet : Gm'nfisk , line- og paa natsæt sorte garn ved Jarstein, enkelte Damptran 961, lever 575, rogn 97. Priser: snørefisk 600 pr. hl. baater trukket optil 4 maal idag. Uveir. Fisk 9--11, lever 10-13, rogn 5-6. Torsken: Hyppig landligge paa grund av sydlige Opsynet. Fiskevegt , leverholdighet , storme. Drivskøiterne ligger fremdeles inde. Opslag 21. Skudenes 1 /2: Sorte garn over- tranprocent Berg: Fiskevegt 250- alt heromkring idag. Opsynet. 300, leverholdig , tl'anprocent Fra lensmanden i Bjø'nør, dat. 6 februar: Deltagende i fisket er 117 større og 9 mindre garnbaater samt 75 line- og snørebaater med 940 mand. Siden fiskets begyndelse antages opfisket skrei, utvundet damptran 20 hektoliter, lever til andre trans orter 5 hektoliter, rogn 20 hektoliter. Fisk, rogn usolgt. sat. Opslag 21. Opsynets feltstation 1 / 2 : I 40. Hillesøy: Fiskevegt , level'holclig Fedje et større stæng idag. Fra Utsirehavet het Pris erne høiest i Torsken. 4 motorskøiter maal drivgarnsild Stiftamtmanden. til Haugesund idag: størrelse 585, pris om- Opslag 32. Vadsø 7/ 2 : Andsnes , kring 35. Vestenom Ferkingstadøerne en Hasvik , Meltefiord 150 Hasvaag 80 baat 12 maal aatesild ieftermiddag. -130, Breivikfjorden 160, Kjøllefjord 200- Opsynet. 1000, Gamvik 400, Finkongkjeilen , Opslag 21. Skudenes 11/ 2 : Leverpris ikke nøiagtig overalt heromkring idag. Fra opsynsbetjenten i Kya, dat. 6 :l'ebruar: Tilstede: 18 garnbaater med 107 mand, 8 motorfarkoster med 33 manrl, 95 snørebaater med 423 mand, tilsammen 563 mand og 4 logifartøier. Antal sjøveirsdage 1 hel og 1 delvis. Ukens parti: 3000 stk. fisk, alt saltet, 3 hl. rogn og 5 hl. lever. A v leverpartiet er 3 hl. medgaat til dampning av medicintran, og tilovers for anden tran 2 hl. Ialt siden fiskets begyndelse er inden op- F etsi Idfisket. Opslag 50. Vadsø 8/ 2 : Alten yderligere optat solgt sildoljefabrikker 2200 maai, antagelig gjenstaar 1500 maai. Ingen nye stæng. Amtrnanden. Skreifisket. Sorte garn Losvik 100, Dyfjord , Berlevaag Opsynet. 800, Kvitnes 400, Vadsø torsk. Stormhindring agnmangel flere steder. Amtmanden. Opslag 34. Tromsø 6/ 2 : Gl'ylle:l'j ord: Fredag, lørdag, mandag lineskøiter to-firenætters , tirsdag gjennemsnitlig 200, onsdag vendereise. Kilopris 10, lever 13, rogn 5-6. Mefjordvær: Denne uke smaat og delvis landligge gl'umlet styggeveir. Stiftamtmanden. Opslag 36. Røst 7/ 2 : 1!'iskepartiet 8500, Opslag 24. Aalesund 5/ 2 : Uveir hindret fiskevegt , level'holdighet , torskefisket hittil. Opsynschefen. tranprocent 20-50, kilopris 9-10, lever 10

3 12 februar 1913 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 53 øre. Baatantal: garnbaater 85, linebaater 34, doryer 31. Almnen 740, ingen nye kjøpere. 31/ 1 delvis sjøveil', 3 nætters garn dlillvis trækning ingen linetrækning. 4/2 Utenlandske fiskerier. Uken 2-8 februar Markedsberetninger m. v. Uken 2-8 febuar. almindelig trækning, 8 nætters garn , linefangst ikke nævnevæl'dig. 6/ 2 faa træknillgel', garn 2 nætters ,1 Sildefisket Bohuslen har Saltsildmarkederne er uforlines1wite 2 nættors 150 indresiden. Opsynsbetjenten. heller ikke denne uke git noget ut- andret. De smaa kvanta fet sild som bytte, kun 398 hl. blev ilandbragt. Opshlg 36. Andenes 8/ 2 : Dverberg: Siden er i markedet er gjenstand for god sidste beretning 2 hele og 2 delvise trælmings- Det daarlige fiske de sidste uker har efterspørsel Slosilden er uforandret. dage mec1 fangst optil 3200 i BJeiksbak- bevirket, at det i denne sæson er opken paa liner. Opfisket kvantum stk. Fra Hamburg meldes langsomt salg torsk, hvorav iset, 4000 hængt og fisket hl. mindre 6nd i forrige. og liten interesse for størrelserne 1'. sten saltet, 1000 stk. sei, brosme, Totalkvantummet iaar er hl hyse, iset uer, /550. kveite iset, 1240 hl. lever, hvorav dampet mot i 1012, i Fersksildmarkederne er. med 345 hl. dampmedicintran, 320 hl. rogn. Pri Ialt er saltet tønder. ser: Torsk , hyse og brosme 0.05, de begrænsede tilførsler jevne. Storuer 0.10, kveite 0.45 pr., lever O.U, rogn sild opnaadde i Hamburg Jfb , i 005 pr. liter. Belæg, leverholdighet, fiske- ] vegt uforandret Av ukekvantnmet er Fra Norges fiskeriagent i Englanl. Hull 15/3-17/9. Vaarsild betaltes i torsk, smaafisk og dat. Hull 7 februar. Hamburg med Jf'b og i Hu1l kveite til værdi av kr opfisket for Skotslre l'rske sl'ldefiske- Andenes. Lensmanden. >. og 18/-22/. Det slette fiske vil fo1'- Opsla 36. Gil11Sysa:ld 8/2 :. Gimsøy: ri e r. Veiret som gjennerngaaende var mentlig lede til en stigning i priserlle. FJsket miste uke delvis lnndret UVeIr. Sam- stormfuldt i hele forriae uke gjorde F' l f' l 1 l. H: _ let opfisket kvantum 80000, derav saltet... bel s { IS {m a r {e c el nei,hn , hægt 10000, 40 medicintran, 45 rogn. \ 111 tet avbrækl SIldefisket paa vestkysten \ burg-altona har atter tat sig op og for Baater, pnser uforaldrede. Ltnsmanden. av Skotland. At der staar store sti- h 'se betales ene riser oltil 38 f. Opslag 36. Bø ] Vesteraalen 8/... : Siden ) p p,l P forrige beretning 2 hele og 3 delvise sjøveil's- mer av sild i de nordlige og vestlige pr. %. Torsk opnaar vedvarenc1ekun dage. Hovden natstaaende garn distrikter, viser den daglige store fangst 6-13 l)f pr % Hamlml'a-Altona -170, liner , Nykvaag 2næt-.. '. < t:> ters gam '-80, liner , ved Stornoway og Mallaig. Ved det mottok det betydelige kyantum av ca. Aasandforc1 3 næuers garn , førstnævnte sted utgjorde fangsten i 2500 kasser norsk fisk i uken. StraumsJøe,1 3 nætters garn Skaarvaag 2 nætters liner , garn forrige uke crans - et kvan Skagen delvise trækninger turn som før om aarene repræsenterte Opfiket parti , hvorav Fra Norges fiskeriagent i England, saltet , damptran 390 hl. r02:n 162 hl. et hell vinterfiske. For sæsonen ut- dat. Hull 7 februar Fiskevegt , leverholdighet 560, tran- gjør totalfangsten crans, inc1- procent Priser: torsk 8-9, rund Sildernarkedet i uken 7 februar , lever 10-12, rogn 3-5. Belæg: 93 befattet 8000 crans fisket i desember, Id cl Tilførslerne av norsk isetsi er ve - motorbaater, 57 smaabaater, 7 kjøpefartøier. mot 2210 crans i samme tidsrum ifjor. Stor fraflytning for Skagen. Lensmanden. Opslag 36. Bøstad 8/ : 2 Borge: Denne Rekordfangsten for hele vinterfisket uke 3 trækningsdage men gjennemgaaende ved Stornoway i 1907 var liten fangst for garnbaatene. Lineskøiter Priserne har været usedvanlig pr. trækning, opfisket 80000, derav crane'. hvilket skylhl. rogn, priser o' belæg som før. des den omstændighet, at salterne ikke Lensmanden. Opslag 36. Røst 8/ 2 : Berigtigelse av tele- har vist saken nogen opmerksomhet, av graffeil ukeberetningen igaar: Tranproeenten hvilken grund der var hverken salt eller ) Opsynschefen. Opslag 36. Tunstad 8/ : 2 Øksnes: Parti: tønder at faa, ellers vil de forretningen lik omtrent tal torsk, se et anderledes ut og ogsaa hat en hvorav saltet, iset, l' dr d l l'b d 'f saltet 5000, 85 hl. damptl'an, 5 hl. lever, 85 lave -;- fra 5/ til 17/ - resten hjeldhængt, kveite, gavn ig 111 Y e se paa 1'ø {en e ri ten smaa fisk, 327 hl. damptr:m, ] 57 hl. udam- hersteds. pet lever,349 hl. rogn. Kilopriser: Torsk Fisket i Irland og i Fir'th of FOl'th / 2, kyeit e 60, smaafisk 5-8. Literpris : Lever , logn 5. 5 hele sjøveirsdage. er fremdeles meget smaat. Fisket gjel1l1emgaaende smaat denne uke. Garn og liner Lel1smanden. Opslag 36. Værøy H/ 2 : To hele en delvis sjøveirsdag, 1-7 næuers liner , Telegrammer. fiske partiet 8000 stkr. skrei, herav saltet 2000, Sildefisket i Bohuslen. 5 tell'. damptran, 1 hl. lever, Iq hl. rogn, blivende smaa, idet der i uken kun torvførtes kasser, som fandt rask avsætning til meget høie priser. Den første vaarsild av aaret vandt bifald, især notsilden, og k;øperne konkurrerte skarpt om den med den visse utsigt at tape penger, da bec1ste notsild betaltes med 20/6-22/, simplere vare 20/ og garnsilc1 17/--18/3. Der ankom ialt ca kasser. Av storsild utgjorde tilførslerne 8860 kasser. Paa mandag betaltes 16/-17/3, tirsdag 15/3-16/6, onsdag 15/9-17/9, torsdag 15/9 pr. kasse. Pakningen var gj ennemgaaende tilfredsstillende. Telegrammer. fiskevegt , level'holdighet 500, tran- Opslag 4. 9/ 2 : Sildpfisket Buhuslen: procellt 35, kilopris 9, lever , rogn 10, Ukefangst 398 hl. Totalfangst hl. Saltsildmarkedet. baatantal 97, hvorav 14 motorbaater, - skøi- mot i 1912, i Tot,lter, 7 doryer, 479 mand,4 c1amperier, 8 land saltning tønder mot 3l: 824 i 1912, Opslag 1. 9/ 2 : FiskeriAgent Westergaard kjøpere, 1 kjøpefartøi. Opsynet i Hill. telegraferer fra Hamburg: Kønigsbel'g: Fa'it, uforandret.. OpslAg 8. 3/ 2 : Skreifisket til 8 februar Opslag 4. 11/2 : Sildefisket Bohm.len: Smaat Stettin: 966 1ønder svensksild, 1040 britisk, 6.' 5 Iln '11. s t y kl.:er, h vorav O h t 5 It t fiske Ving'a-Skagen. Faa fi'lkere. Pris 14.7 æng,.. 7 sa e, 484 fetsild. God efterspørsel, Jt, efter 5532 hl. dampmec1icintran, 2063 hl. lever, -17. Idag almindelig fiske. størrelsen, 1460 slosild. Slofuld 6, , 1803 hl. rogn mot: 7/ Uganet s1ørre mnkn fremdeles forsømt. 469 skjæresild Skotk og UH Sardinfisket. Yarmouth uforandret Til BE!rgens børs telegraferes: Bilba(l 10/ 2 : Hamburg: 2177 slosild, langsomt salg. Pri- Finmarkens vinterfiske beregnet til 31 de- Sardinfisket Vigo slet. Gijon, Santander intet. serne uforandret. 4flO/500, 500/550 forelbig sember. Rognmarkedet stagnert. liten interesse. 1) Skal være: Ml-50 ifi. senere telegram.

4 54 UKENTLIGE MEDDELELSER- FOR NORSK FISKERIBEDRIFT PRA FISKERIDIREKTØRE 12 febrnar U:H F ersks i I d marked et. Opslag 2. 5/ 2 : FiskeriAgent Johnsen tele raferer : Hull: 3000 kasser storsild 15 3 / / 4, Opslag 2. 6/ 2 : Fiskeriagente1'l1e telegraferer: Hull 3500 kasser vaarsild, notsild 211/ 2-22, snul'penotsild 20, garnsild 18. Hamburg: Nidelv.->n 3800 storsild lis-18, 300 vaarsild 22, 2089 storsild direkte Opslag 2. 82: Fiskeriagent Westergaard telegrafe'er: Harnbnrg-Altona: Pollux 1150 kasser storsild og bergenful1s 18-20, 700 skotsk Uketilførsel storsild 13 1 / 2-22, 1674 skotsk 30-33, 1916 svensk 8-9. Ferskfiskmarkedet. Kl i pfiskmarkedet. Opslag 5. 11/ 2 : Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Bilbao: Import norsk 37130, Flalg 2230, beholdning Priser , Søndmørsk Santander import norsk 2118, salg 1218, beholdning Priser Paris , London Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 4/2: Import og omsætning av klipfisk fra 27/1 _1/2 1913, alt pr. kvintal a 50, androg til: Bilbao. Salg 1400 norsk. Beholdning pr. 1/ norsk. Pris-en for lste sort opgaves notert til ptas. 49 a 53 for norsk. Santander. Salg 660 norsk. Beholdning pr. 1/2 800 norsk. Prisen for lste sort opgaves notert til ptas. 52 a 55 for norsk. Paa l\fadrids børs note:rtes 3/2: Pesetas pr. 100 frc. a/v l/paris ;f; a/v l/london. Ifølge indberetninger fra de respektive vicekonsulater var utfaldet av sardinfisket den forløpne uke saaledes: Vigo: Daarlig; utbyttet 553 kurver. Gijon: MidcleIIXl_aadi_g. Santander : Intet. Fra vicekonsulatet i Altona, dat. 6 februar : Jeg tillater mig herved at indberetie, at i rt-elme uke ankom direkte til Altona sildekai 3 norske sildeladninger pna tilsammen 8002 kasser storsild, nemlig den 3 ds. dampskibet J obn Knudsen fra Kristiansund med 3400 kasser, den 4 dampskibet Birgit fra Aalesund med 2513 kasser og den 5 ds. dampsk. Forsteck fra Aalesund med 2089 kasser. De to første ladninger hadde 300 a 330 stk. sild i kassen med god pakning og ud merket kvalitet, og var prisen for disse ladninger 13 til lp) lb. kassen. Den sidste ladning var ogsaa av udmerket kvalitet og god pakning med 300 til 350 stk. sild i kassen, og opnaadde man for denne ladning den gode pris av 15 til ] 8 Jh. kassen. kassen. Man ser saaledes, at de opnaadde priser ved auktionen paa fersk sild var i ukens løp forholdsvis langt bedre end priserne paa de direkte ladninger, som omsaues ved sildekaien. Altonas tilførsel av fersk sild over Hamburg og over Altonas sildekai var i ukens løp meget stor. Der blev samlet oms at kasser fersk sild, hvorav var 1916 kasser fra Sverige, fra Norge og 781 kasser fra Skot]and. For den svenske sild betaltes fra 8 t!l 9 JIb. kassen, for den norske fra 13 til _ 18 Ah. kassen og for den skotske sild, -- a v særlig god kvalitet, JIb. 30 til 32 kassen. I den kommende uke ventes der endnu større sildetilførsel hit. Fra legationen i Havana, dat. 15 Januar. Angaaende klipfiskmarkedet i

5 12 ft'brnar 1913 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDIRFT FRA FISKERIDIREKTØREN 55 Havana itidsrummet 27/12-8h meddeles følgende: Indførselen androg til 2595 kasser og 150 tabaler. Priserne var ifølge Revista Oficial for norsk fisk $ og for skotsk $ ; der noteres for og norske vare $ og for den skotske $ Kurser: London 60 div (Æ a $ 4.44) 18 3 / 4 a 18 1 h % P. Paris 3 div / 8 a 5 1 / 2 % P. Hamburg 3 d/v / 4 a 3 7 / 8 % P. Indberetning fra legationen i Rio de Janeiro til Utenriksdepartementet, dat. 7 januar 1913: 350/400 og ganet, skotskpakket 6/700 og 7/800, omtrent manglet. En stor del av de tilførte partier ankom i for I tidsrummet desember 1912 let pakning og maatte paapakkes for indførtes til Rio de Janeiro følgende at sættes i sælgelig stand. Der blev partier klipfisk : i slutten av maaneden for 4/450 og Via Hamburg 6715 hele og 930 halve l mindre sorter betalt fra J/b. 35 til Jlb.28 kasser. efter størrelsen. Bremen 1375 hele og 600 halve For de fremmede, silc1esorter var kasser. noteringerne ultimo januar: Crownfulls Gøteborg 475 hele og 100 halve Ah. 50, crownmatfullsjb.41/4p/z, crownmatties Jb.37, crownlargespents Jf,;. 33, kasser og 100 fat., Liverpool 895 hele og 375 halve enge1ske fulls Jb. 39, matfulls Jtb. 37/37 1 / 2, kasser. matties,;u;. 35, hollænder prima Jfb. 37, Southampton 10 hele kasser. kleine Jb. 34. Fra legationen i Havana, dat. 25 New York 1070 fat. januar: Angaaende klipfiskmarkedet i Regelmæssig omsætning. Beholdning Havana i tidsrummet 8/1_18/1 med- ca kolli. deles følgende: Detaljpriser: For norsk og skotsk Indførselen androg til 3368 kasser I kassefisk variert mellem 41 og 44 milog 65 tabaler. reis pr. kasse. For fisk fra Gaspe hertil. Priserne var ifølge Revista Oficial mellem 42 og 44 pr. fat, og for peixefor norsk fisk $ og for ling mellem 37 og 39 milreis pr. fat. skotsk $ ; der noteres for den norske vare $ og for den skotske vere $ Kurser: London 60 div (Æ a $ 4.44) 18 5 / 8 a 18 3 / 4 % P. Paris 3 div / 8 a 5 1 / 2 % P. Hamburg 3 d/v / 8 a 4 % P. Fra konsulatet i Messina, datert l februar. Import av stokfisk til Messina fra l til 31 januar 1913: l engelsk damper fra Hull med og l italiensk damper fra Neapel med 2700 Tilsammen stokfisk. Import af klipfisk til Messina fra l til 31 januar 1913: l østerrigsk damper fra Catania med 420 stokfisk. Messina grossisters salgspris, fob. Messina, told betalt: Stokfisk: Hollænder, l. kvalitet, garant. lire 112 Do. stor,,, IIU Do. vestre, 90 Do. fin 90 Do. rundfisk, Hammerf. I, 85 Cannone Italiensk, l ste kvalitet Do. rundfisk, Hammerf. II 78 Hyse, stor, blank Vestre, 1 ste kvalitet, i baller paa Klipfisk: St. J ohn's, ny Gaspe St. Pierre Fra generalkonsulatet i lissabon, dat. 3 februar: Siden sidste klipfiskrapport av 17 f. m. har ingen ny tilførsel av norsk klipfisk fundet sted Beholdningen av norsk vare utgjør idag 78 tons, der opnaar reis pr. kvintal (a 60 ). Der forefindes kun ubetydelige kvanta Indberetning fra konsulatet i SteUin av andre sorter klipfisk. til Utenriksdepartementet, dat. 6 febr.: Vicekonsulatet i Oporto har under Saltsildmarkedet: Av norsk sild l ds. indberettet: I januar har ingen er der i januar indført til Stettin: tilførsel av norsk klipfisk fundet sted YT v aarsl '11 c t d r. hertil. Beholdningen anslaaes idag til Slo sild tons norsk, tysk og islandsk fisk Skjæresild og 914 tons nyfundlandsk fisk. Fetsild tilsammen mot i samme tidsnun ifjor: Vaarsild.... Slo sild.... Skj æresild.... Fetsild l 849 Priserne noteres fra: Reis Il 600 pr. kvintal norsk og islandsk fisk og reis pr. kvintal nyfuncuandsk fisk. Det islandske torskefiskeri i Indheretning fra konsulsn i Reykjavik tilsammen tell'. til Utenriksdepartementet. Fetsild: Avsætningen var regel-- Baatfiskeriet. Vestmannøermæssig, og da tilførslerne var ubety- ne. 65 motorbaater deltok i fiskeriet delige, reducertes lagrene i betragtelig derfra i 1912 mot 50 i Den grad. KKK og KK el' rømmet. Der opfiskede mængde var imidlertid ombetaltes for K Jb. 40/42, MR Jb. 31/32, trent den samme som i sidstnævnte M JIb. 20/22. aar, saaledes at baatene gjennemsnit- S kj æ r esi Id: Mindre omsætninger lig set gjorde det betydelig daarligere. fandt sted til uforandrede priser; fra Fra begyndelsen av januar til midten J1b. 29 til. 32, efter størrelsen. av februar gjordes der i virkeligheten Va ars il d kan ansees som rømmet en meget god fangst, men fra den tid hersteds a JIb. 23. til midten av april maaned gik det Slo s i Id: Som følge av det gode daarlig av mangel paa fisk eller kanfiske, som satte ind ved nytaar, kom ske snarere, fordi veiret var stormfuldt der talrike offerter i markedet til sta- og ugunstig. Fra midten av april til dig lavere priser, og ogsaa tilførslerne slutningen av mai forbedredes forholantok et større omfang. Kjøperne val' det dog meget, og elet endelige resulimidlertid tilbakeholdende, og avsætnin- tat maa ansees for ganske godt. gen gik temmelig slæpende hele maa- I sa fi ord. Fra aarets begyndelse neden, saameget mer som de mest til slutningen av mars gik fiskeriet i efterspurte sorter hersteds: rundsaltet det store og hele tat temmelig godt,

6 56 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 12 februar 1913 men fra den tid av indtil november gync1else moderate hovedsagelig paa maaned var fangsten ubetydelig, og grund av det rike fiskeri i Norge, men den opfiskede mængde var ikke mere eftersom sæsonen skred fremad steg end halvparten av, hvad der opfiske- de stadig, og ved aarets slutning viste des i prisen paa bedste stor torsk en stig- Mangelen paa sildeagn var utvilsomt ning av 20 %-25 %. den vigtigste aarsak til det slette Veiret var gjennemgaaende heldig fiskeri. for fisketørringen, og kvaliteten var Fra begyndelsen av november fiske- god og holdbar likesom fisken var fri des der godt, naar veiret tillot baatene for fungus. at gaa tilsjøs. En omstændighet, som det er værdt Stokkseyri, Eyrarbakki, Thor- at lægge merke til er, at næsten al lakshavn og Grindivik. Fiske- fisk under 42 cm s (16 tommer) længde riet gik paa disse steder meget godt hertillands flekkes og tørres til Lahele sæsonen igjennem. Den meste brador-fisk. fisk tages nu her i garn istedetfor paa I det hele tat fiskedes der i 1912 de tidligere anvendte langliner, og dette paa Island meget mindre end i 1911 synes at være en bedre fiskemetode - sanc1synligvis ca. 20 % mindre. for disse steder. Efterspørselen var jevn, og salget Kvaliteten av fisken herfra var i gik hurtig unda paa salgsmarkeclerne 1912 meget bedre end i almindelighet med den følge, at der aldrig nogettidligere. steds eller til nogen tid opstod over- Faxebugten. Resultatet av fiske- forsyning. riet var her som regel daarlig, men nogen baater fra Akranes og nogen motorbaater fra Sandgerdi og Kefla- Det franske fiske i Kanalen og Nordvik fisket godt. sjøen i Olafsvik og Sandur. Her fiske- (Indberetning fra vicekomml Eivind Blehr, des godt i vintermaanederne, men daar- Havre). lig om vaaren og sommeren. Fjordene paa østkysten. Aaret begyndte godt, men fiskeriet faldt av og blev i juni maaned meget daarlig og vedblev saa til sent i juli, da der kom frisk agn fra nordlandet. Der fiske des nu godt til ut paa høsten. Utbyttet har dog sikkert været betydelig mindre end i Nordkysten. Fiskeriet var har særdeles slet, og resultatet meget daarligere end aaret iforveien. Kun enkelte motorbaater fisket nogenlunde. Kut ter fi s k e riet. Fra.H'axebugten deltok 37 kuttere næsten alle med meget daarlig resultat, og det synes, som om denne maate at drive fiskeri paa blir vanskeligere for hvert aar paa grund av mangel paa dygtige mandskaper; og det er ikke usandsynlig, at kutterfiskeriet gradvis vil ophøre. rrrawlfiskeriet. Der er nu registrert 16 trawlere paa Island, og disse skibe fisket i det hele tat bra og har hat en god fortjeneste. Foruten disse fisket forskj ellige fremmede tra wlere for islandsk regning. Fra utenlandsk side deltok paa grund av kulstreiken i Storbritannien færre trawlere end sedvanlig. Fiskepriserne var i sæsonens be aars utbytte har været udmerket. Det gjennemsnitlige utbytte pr. baat var 8000 francs; maksimumsutbyttflt fres., minimumsutbyttet 6500 fres. Disse meget tilfred sstillende resultater har stanset den hurtige nedgang i deltagelsen i elette fiske, som fanelt steel indtil 1910, efr. min rapport i Fiskets Gang' for 13 mars I nævnte rapport omtales elet, at ehefen for de franske fiskeriopsynsskibe har anbefalt gravelinerne at følge nordmændenes eksempel og fiske maluel paa Fisher-Banks i juli, august og september, tilberede makrellen paa amerikansk maate og sælge den til høi pris i Kristiansand. I sin rap. port for 1911 uttaler nævnte opsynsehef, at han har gjentat dette raacl i samtaler med redere og fiskere, og at han fra Kristiansand har mottat og meddelt fiskerne fra Gravelines detaljerte oplysninger om tilberedningen av saltet makrei for Amerika. Endel redere fra Grand-Port-Philippe hadde ogsaa til hensigt at forsøke dette makrelfiske i 1911, men forsøket kom ikke istand paa grund av, at fiskerne fremsatte for store fordringer. Om sildefisket i Kanalen og b) Makrelfisket ved Themsens Nordsjøen i 1911 henvises til min ind- munding i Resultatet av beretning, publicert i Fiskets Gang dette fiske var for Gravelines vedkomfor 8 januar d. a. mende tilfredsstillende, likesom i 1910, Nedenfor behandles: a) torskefisket skjønt priserne gik noget ned. i Nordsjøen og b). makrelfisket ved Fra Portel (Boulogne) deltok 6 skibe Themsens munding. mot 3 i 1910, men disses fangst var a) TorRkefisket i Nordsjøen. daarlig. Dette drives av fiskere fra Gravelines. Thames-makrellen, som fiskes med Utbyttet fremgaar av følgende tabel: I dl ivgarn, møter fra begyndelsen av 1 0talfiske for 33 skibe fra Gravelines september paa Boulognes marked en (35 skibe i 1910). saa sterk konkurranse med den traw Kil(\ HIll 1910 lede makrei fra Plymouth-farvandene, at dette fiske med drivgarn antagelig snart vil ophøre. Det er i sterk avl!'l'ancs tagen. Francs Torsk: Gravelinerne fisket i Stor makrei værd 1)4 740 francs mot Middels U værd francs i Smaa ; 6 baater fra Portelfisket i 19\ l Tunger for francs, mens 3 baater fril Olje samme havn i 1910 fisket for Diverse francs. rrils Gjennemsnittet pr. baat var 65 tønder torsk il 142 Fisket i 1910, som ansaaes som tilfredsstillende, gav bare 48 tønder pr. baat, og bruttoutbyttet var i francs større end i Man kan derfor si, at Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). Hamburg, 7 februar Tranmarkedet omtrent uforandret. Jeg noterer:

7 12 februar 1913 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 57 Brutto salgspriser. Damptran, koldkl. Lofots Jb. 70/71 Raamedicintran Blank torsketran... Brunblank do.... Blank industriel.... Brunblank do Brun levertran.... Sæltran, lys.... Do. brunblank.... Do. brun... Sildetran, lys... Do., brunblank... Do., brun.... Hvaltran, uraffinert nr. O Do., Do., 2 Do., 11 3 Do., 4 54/55 48/50 45/46 37/39 33/34 33/34,: 39/40 35/36 28/29 33/34 29/30 26/27 44/45 43/44 37/ /32 28/29 fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. AnfindsE\n. Bergen, 10 februar rrilførselen av fersk og nysaltet fisk var noget mindre forrige uke saavel nordenfra som fra nærmeste kystdistrikter, hovedsagelig grundet storm og landligge. Efterspørselen efter saltet fisk var dog ganske ubetydelig, saa nogen nævneværdig forandring i priserne blev der ikke. For senest ankomne varer kan noteres: Lagrene var imidlertid tilstrækkelige Det er rektangulært av form, 30 a til at tilfredsstille alle behov, saa der 40 meter langt og 8 a 10 meter bredt, ingen forventning er om stigning. paa den ene langside forsynt med fløt og paa den anden med søkker, saaledes Eksporten fra St. John's N. F. at det flyter vertikalt ivandet. Eksporten fra 1 januar til 16 januar Det hænges ut efter den fiskende stiller sig saaledes: jolle, som sagte slæper det mot strøm Klipfisk. men i dennes længderetning, saaledes kvintal kvintal Portugal at baat, slæpeline og garn danner en Spanien ret linje. Herunder kastes der fra Italien l 028 joller ut en deig av arachidemel, som Britisk Vestindien lokker sardinen op i vandskorpen. Brasilien Kanada Arachidemelet har den egenskap, at England det blakker vandet til, saa at sardinen Skotland.... har vanskelig for at se garnet. De Forenede Stater Dette er bundet av meget fin traad. Andre lande Naar sardinen er kommet op, kastes 3_2_9_8_2 6_6_0_5_2 der ut rogn, og sardinen, som svømmer rundt garnet efter rognen, sætter I Labrdor I sig derunder fast i dette. r tilslutmg til artikkelen Nyfund- Med dette garn kan der ikke gjøres land pag.. 39 meddeles nedenfor meget store fangster nogen tusen ad endel speclfikatloner for Labradors.. '. vedkommende: gangen er maksimum. Dertil kommer, Lande, hvortil der er direkte ski- at man overhodet intet fanger med bet i 1912: det, naar sardinen, som det hyppig Spanien.... Italien.... Grækenland.... England... '.. De Forenede Stater.... Portugal.... Kanada.... Kvintal Værdi $ Øre pr. kilo , ialt Fersk kveite, midd smaa Økning for 191,_2_3_3_9_5_2 6_10_1_._50 fødfisk (uer) Det samlede utbytte av virksomheten hyse paa Labrador i 1912: torsk, hodeløs Klipfisk kvtl. brosme, do Laks kasser og 355 ørret..., 3 tønder Nysaltet torsk i kasser Sild... 6 tønder brosme Sælolje h hms Sælskind :6 hænder, ikke vil gaa efter agnen (tra vailler), men svømmer lekende om kring i vandskorpen i tætte stimer, eller holder sig paa dypet. r disse tilfælde er snurpenoten det eneste bruk bare Garnet har desuten den feil, at det falder kostbart.. Hvert fartøi maa nem. lig ha en hel række av dem med forskjellig maskestørrelse, idet sardinens størrelse varierer meget. Desuten gaar garnene let istykker og raatner fort. Et garn koster ca, 60 fres og et fuldstændig utstyr for en baat ca fres. Det er det samme garn, som undertiden anvendes i Spanien under navnet xeito. Torskeolj e... 2 tuns Snurpenoten (la senne tournante). Denne anvendes meget i Fra Nova Scofia. Dun ' pund The Maritime Merchant, Halifax, Skind... $ Gaseognebugten, i Spanien og Portugal. Den ligner ganske den i Norge rril en samlet værdi av $ for 16 januar skriver: kvintal bankfisk er solgt i de sidste 10 dage, anvendte snurpenot og benyttes paa Notis om de i Frankrige ved sardinsamme maate. Størrelsen er meget hvorved lagrene paa første haand blir ca Den av Halifax-kjøbmændene betalte pris var omtrent $ 5.55 tugal under betegnelsen cerco reale fisket anvendte eller forsøkte garn varierende. Saaledes anvendes i Porog nøter,l) (Av vicekonsul Eivind Blehr, Havre). levert Halifax. Dette salg har fæstnet en snurpenot paa mere end 1000 meters længde, i hvilke der fanges mil markedet, og endskjønt utsigterne for Det vertikale flytegarn (le filet øieblikket ikke er altfor gode, mener man droit). Saa længe man kan huske lioner av sardiner ad gangen. at der ikke vil bli videre fald i prisen for har dette garn været anvendt ved det Gu ezenn ees po se not (le filet nærværende og muligens ikke i resten franske sardinfiske, og det er for tiden Guezennee). Denne not kan sammenlignes med en stor, avlang, flytende av sæsonen. Porto Rico-markedet viser det eneste tillatte. nogen bedring, og i nogen dage var æske, som mangler øverste langside der begjær for prompte skibninger. l) Se Konsulatberetninger pag. 29 for iaar. (svarende til æskens laag) og en av

8 58 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN. 12 februar 1913 kortsiderne. Paa elenne sidste siele holdes æsken aapen aven i vandskorpen flytende træspire. Noten slæpes efter fiskefartøiet med den aapne kortside foran, idet der kastes ut rogn, som, idet den av strømmen føres ind i noten, lokker sardinen efter ind i denne. N aar fiskeren har gjort en passende fangst, snurper han notens aapning til: noten tømmes derefter ved hov paa sammemaate som en snurpenot. Denne not fanger. like godt uanseet sardinens støl:relse og falder derved billigere end flytegarnet, hvorav hvert fartøi trænger et helt utvalg. Dens fangstevne er meget stor, og elen sy- rudimentær avart av foregaaenele og nes at virke mere automatisk end no- behandles paa samme maate. Den el' get andet redskap, De sakkyndige sammensat aven række almindelige antar, at dette redskap er det, som vertikale flytegarn med meget fine gir det bedste utbytte under like for- masker. Disse garn sammensættes hold, samme anvendelse av tid, 31'beidesaaledes, at de danner en stor pose og rogn. Dette redskap benyttedes i eller lomme ( senne ), som slæper i Bretagne i aarene og stod vandflaten med den aapne kortside da sin prøve. Noten koster ca. 400 foran fres. Det er denne not, som av fa- Dette redskap anvendtes like til brikanterne og regjeringens sakkyn- isommer avvekslende med snurpenoten dige anbefales gjenindført. Den kræ- av fiskerne fra Saint-Guenole, den ytvel' som foran nævnt anvendelse av tm'ste spids av Penmarch, men er nu rogn likesom det nu anvendte redskap. forbudt ogsaa i denne kommune, den Saint-Guenole-noten (le filetl.sidste, hvori disse redskaper var tillatt. de Saillt Guenole). Denne er enslags l Rapport nr. 3 om skreifisket stk. Derav sløiet torsk Lever Priser for Tilstede Damptilovers vegt i 1913 Torsk i medieintil andre Rogn lever til 8 februar 1000 stk. leverholdig- tran i hl. 100 stk. kjøpe- baater hængt saltet transorter pr. hl. het stk. i hl. sløiet 1000 stk stk. i hl. far- -- leveri 1 h1. 2 rogn ) torsk tøier fiskere pr. hl. l, finmarkens Vinterfiske til 31/ ) øre Troæsø amt... l l pr Lofotens opsynsdistrikt øre 10-'-11 1(24 6 ) i pr _ øre Yttersiden o I pr. 4 - ) Røst & Værøy øre pr Helgeland-Salten , 8 10 øre pr. 5 ) N. Trhj. amt-vikten... _3) øre 10 41)0 l pr l s. Trondhj. amt-fosen Nordmør fogderi... f Romsdals fogderi... Opgaver endnu ikke imlløpt Søndmør fogderi Søndenfor Stat Tilsammen l Mot i 1912 til 10/? el I i / l i /z ' l 990 l i / 2 ' l Lofoten i / I / l / ' i / l ; i /2 I l l \: S1 Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. 1) fisk omgjort til stk. efter 270 = 100 stk. - 2) 1 hl. lever gav i Torsken damptran, i Berg 40, i Lofoten 38-43,. i Bø 33-38, for hele Yttersiden, 33-40, i Røst og Værøy 35-50, paa Sftlten-Helgelandstrækningen ) Partiet ubetydelig. - 4) 23 kr. pr ) 25 kr. pr ) Herav 284 garnbaater, 707 doryer fra 26 skøiter og 327 motorbaater. I Vestlofoten 1244 baater og 44 kjøpefartøier.

9 Toldsteder Fetsild og skaa-i Storsild ret sild Norges utførsel av fiskeprodukter fra 1/1 til 1/ og uken, som endte 1/2_ Nordsjø- I. Brisling I Islands- sild sild Klipfisk, I Klipf., is- 1 Rundfisk norsk landsk etc. Rotskjær Sei Hyse, rund Anden tørfisk Rogn D.m. tran R.m. tran Blank Brunblank Haa-, Brun kjærr. l:; o- >-j ' ', e.o Kristiania... Sandefjord.. Kristiansand. Flekkefj ord Stavanger... Kopervik.... Haugesund.. Bergen.... Florø.... Aalesund.... Kristiansund. Trondhjem.. Bodø.... Svolvær.... Narvik.... Tromsø.... Hammerfest. Vardø \ \ ' I.: :::::: I - I I Ialt \ 235.\ 488' '.,.' I - I I -,\ '. - I ukenl \ \ 7 9i)OI \ I 965 \ 97 I 58 I Hval- Sæl, BoUle- Makr21, Laks, Levende Anden Fisk, saltet Fiske- Sildetran Sild, fersk] Sild, røkt Makrei, I Hummer Fisk, saltet Sildemel Sælskind Hermetik Toldsteder tran tran nosetran saltet fersk fersk aal fersk fisk i fartøi guano I ks. tdl. stk. i I 91 -J \ I Kristiania Sandefjord Kristiansand , Flekkefjord Stavanger. o, Kopervik , Haugesund ,570 Bergen Florø Aalesund Kristiansund , ' \ \ \ \ \ Trondhjem l \ \ ' \ Bodø ' Svolvær Narvik ' - Tromsø Hammerfest ,- _. --'- Vardø l -- :125 Vadsø Andre , Q21 - Ialt [ 371 l ' tHOF I uken \ \ i I 2759.t'i )-oj, ' ti ' 00 t;d l'!ij O,t;:d Z O!;d 00 l'!ij )-oj,00!;d )-oj, '0:1 t:::l, 1-3 l'!ij )-oj 00 Cl Vaarsild 1687

10 60 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 12 februar 1913 Bergens markedspriser. for: fiskevarer. Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. (Meddelt av handelsforeningens fhv. sekl'etær). Bergen, 8 februar Paa tranmarkedet har koldklaret damptran været betalt med kr. 59 a 60. Uklar et ny vare har fremdeles opnaadd kr. 52. Bruntran omsættes til kr. 28 paa fat og kr. 29 paa I run d fi s k har noget fy Idig vestrefisk opnaadd kr ' Forøvrig er markedet helt rolig. Paa s i Ide m a l' k e det er seneste pris for storsild omkring kr. ] 4.50 for 80 Opgave over fersk sild avsendt fra Trondhjem station i tiden 23/1 til 29/ Til norske stationei' bro utenlandske do ,: Tils kg bl'. I tiden 30/1 til 5/ Til norske stationer bro utenlandske do II Tils bl'. Hamburg-Altona fiskeauktioner. En gros pri'ser. Tilførsel 1379 kasser norsk fisk. Laks pr. CjJ) Do. sekunda...'.... Tert.... ørret,,stor...,.. Do. mi ddels... ;.... Do. sm.aa.... Kveite, stor 30 CjJ) opover.... Do. stormidd CjJ) Do. middels CjJ) Kveitebarn 8, q]; nedover.,.... Hyse, stor.... Do. smaa.... Do. sekunda.... Flyndre, stor.... Do. middels.... Do. smaamiddels.... Do. smaa Rødtunger.... Pigvar.... Rognkjeks... ','.... Storsei.... Aal....'.... Torsk... ;.... Hummer..... MakreI...'... pr. styk I PI / / Storsild... pr. kasse.143/4-153/4 Do. sekunda.... Vaarsild... '.... Fetsild... '.... Smaasild... :.... Østlands sild.... Svensksild.... Skotsksild.... Hamburg, 1 februar Westergaard. Pf / / / / 2 fieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). I Kvantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes fol'sent til at komme med, ptages i følgende ukes rapport. 'I fo/ou3til ki:tl3 til (Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) _'.;...- Total- A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) 0.6 Dampmedicintran (Cod liver oil)...'..,...,... hl. 462 Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Sp,ring H81Ting), februar-mars... maal a 150 liter ' Fetsildfisket juli---desember 1)..., saltet, fiskepakket O (Fat Herring) (Barrels, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the 'Vest Coast) ny sæson maal a 150 liter 180 b) for østlandet (the South Coast) do..... maal a 150 liter Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember 1) , saltet, fiskepakket O (Fishing by drifters in the North-Sea) (BarreIs, salted, seapacked) 5. Islandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket O (Herring from Iceland landed in Norway) (BarreIs, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning O (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) O O O o 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not. included.) 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertrvk av disse meddelelser ill a a Fiskets Gang angives som kilde.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 27 august 1913 Nr. 35 Der er fremdeles intet tegn til større get rolig veil' tirsdag. Onsdag fik man brislingfiske.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i.

fiske s Gan Fisket. Uke n 4-10m a i. fiske s Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 5 aarg. postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere